Geschiedkundige Kring Groot-Herk

Welkom

Beste vrienden,

Welkom op de webstek van de Geschiedkundige Kring Groot-Herk. Ons doel is om,  in samenwerking met jullie, een flinke portie van het verleden van de kerkdorpen Berbroek, Donk, Herk-de-Stad, Schakkebroek en Schulen vast te leggen voor de huidige generatie en het nageslacht. Dit door middel van publicaties, tentoonstellingen, lezingen en het brengen van verhalen op hun historische locatie. Vanaf nu kunnen we hier dus ook de nieuwe media bijtellen.

Diegenen die op de hoogte willen blijven van onze activitieiten, kunnen een berichtje sturen via de "Contacteer Ons" pagina van deze web stek. Jullie krijgen dan een mailtje met korte beschrijving voor elke activiteit.

Langs deze weg willen we ook al onze trouwe fans bedanken voor hun talrijke aanwezigheid op al onze activiteiten en voor hun medewerking aan onze publicaties door het beschikbaar stellen van foto's, documenten en andere dingen waardoor we ons einddoel kunnen bereiken.  

Berbroek, Donk, Herk, Schakkebroek en Schulen op de Ferraris kaart (1771-1778)