Geschiedkundige Kring Groot-Herk

Historiek

De Geschiedkundige Kring Groot-Herk is geboren uit de Erfgoedcel Herk-de-Stad. Dit gemeentelijk adviesorgaan werd opgericht in de periode 2004-2005. Naar aanleiding van erfgoeddag 2006 met als thema "Kleur" werden binnen deze erfgoedcel enkele werkgroepen samengesteld. Eén dezer werkgroepen had tot doel een "kleurrijke" publicatie samen te stellen over een welomschreven periode uit het dagelijkse leven in onze vijf kerkdorpen over de periode voor "de groote oorlog" (1900-1913).

Dit initiatief resulteerde in een lijvig boek over het dagelijkse leven in onze contreien tijdens deze periode met talrijke verhalen, getuigenissen in het lokale dialect, ontelbare foto's, recepten, krantenartikelen en zovele andere onschatbare dingen die geïnteresseerde zielen niet links kunnen laten liggen.

Gestimuleerd door deze succesrijke publicatie besloot het gros van de werkgroep om verder te werken onder het vaandel "Geschiedkundige Kring Groot-Herk". Het doel van onze kring is de geschiedenis van onze vijf kerkdorpen te verduidelijken en vast te leggen voor onze tijdgenoten en de toekomstige generaties.