Geschiedkundige Kring Groot-Herk

De zusters ursulinen in Herk-de-Stad

De Geschiedkundige Kring Groot-Herk schreef een boek over de ursulinen en hun impact op de geschiedenis van Herk.  

Aan de hand van archiefgegevens, notariële akten, oude prentbriefkaarten, talrijke foto’s en mondelinge getuigenissen, werd het verhaal sinds hun komst in 1851 gereconstrueerd.  Het vertelt over jaren van armoede en hard labeur , vooral in de periode dat het klooster uit drie burgerhuizen op de markt, naast de Pelikaan, bestond.  Na de bouw van het huidig klooster aan de Diestse Poort kwam er voorspoed voor de zustergemeenschap.  Het aantal roepingen steeg zodat de ursulinen lagere scholen onder hun hoede konden nemen in Donk, Schakkebroek, Rummen en Kermt.  Daarbij fungeerde het klooster ettelijke decennia als een soort van cultureel centrum avant la lettre.  Tijdens beide wereldoorlogen was het een Rode-Kruis post.  In de vijftiger jaren van de vorige eeuw bouwden de zusters een kliniek op “Nonnenwei”. 

Als een rode draad loopt door de geschiedenis van dit klooster het verhaal van de internen, die uit gans België maar ook uit Zwitserland, Engeland, Ierland, Schotland, Australië, de weg naar Herk vonden.  Enkele graven op het Herks kerkhof getuigen van dat pensionaat in het hartje van Vlaanderen dat meisjes van overal aantrok om er Frans te komen leren.  Vanaf 1951 startte er de Sint-Ursula-humaniora, een moderne middelbare school voor meisjes die meehielp een basis te leggen voor de vrouwenemancipatie in de streek rond Herk-de-Stad.

Naast de mensen die dit klooster bevolkten, zijn er de gebouwen.  Ze vormen een vertrouwd beeld voor wie Herk bezoekt.  Misschien zijn ze wel de laatste getuigen van een waardevol verleden nadat de Herkse stadswallen en –poorten werden afgebroken, nadat Het Hof onder de slopershamer kwam, het Schulens Broek zijn originele charme verloor, de oude kerk van Donk verdronk en het schoolhuis van Schakkebroek moest plaats maken voor moderne noden.  Gelukkig hebben de Herkenaren enkele waardevolle sporen van hun verleden kunnen bewaren zoals het kasteel en de kasseiweg van Gasterbos, het Olmenhof en de Harlaz, de oude kerktoren van Schulen, de Herkkantwinning in Berbroek.  

Deze tentoonstelling en de publicatie van het boek willen aansporen tot verdere conservering van waardevolle getuigen van het verleden.  Tevens drukken ze de erkentelijkheid uit van de Herkenaren voor hun “nonnekes”.

Auteurs: Paul Bonneux, Annie Leemans, Georges Niesen, Andree Smeets, Raoul Tips, Jan Van Duffel.

Eerste uitgave: 2007, 348 p.

Prijs: 17 EUR (+ verzendkosten)

TIJDELIJK UITGEPUT!!