Geschiedkundige Kring Groot-Herk

Schoon volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw.

Op het einde van het ancien régime waren de kastelen en landhuizen in West-Limburg op één hand te tellen. Zo was er bijvoorbeeld het kasteel de Burg in Lummen, het kleine kasteel van Lobos te Zelem, van oudsher de zetel van de heren van Zlelem, of van hun rentmeesters, of het kasteeltje van Landwijk in Donk, eigendom van de adelijke familie de Heusch. Adellijke families en families van de stedelijke elites uit Hasselt, Diest of Sint-Truiden bezaten wel de landerijen in deze streek, maar in de regel betrof het domeinen van hoogstens een twintigtal hectaren, die samen met een boerderij verpacht werden.

In de 19de eeuw trad in deze streek een nieuwe sociale groep van superrijken op het voorplan. Zij zouden veel grotere domeinen verwerven dan de rijken uit eerdere generaties, en zij zouden hun status vorm geven door in kastelen te gaan wonen. 

Auteurs: Tom Gaens, Annie Leemans, Rombout Nijssen, Hille Raskin, Cyril Rubens, Joke Rymen.

Eerste uitgave: 2010, 156 p.

Prijs: 24 EUR (+ verzendkosten voor leveringen buiten Herk-de-Stad)

Dit boek kan besteld worden na een mailtje via de "Contacteer Ons" pagina.

Ook verkrijgbaar bij uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153 te 3000 Leuven.