Geschiedkundige Kring Groot-Herk

100 Jaar parochie Schakkebroek 1909-2009. Veel klei en goede wil.

Gedurende eeuwen maakte Schakkebroek deel uit van de gemeente en parochie Herk-de-Stad. Tot er op 14 december 1899 voor het eerst in de Herkse gemeenteraad gesproken werd over een op te richten school voor de kinderen van de wijken van Schakkebroek,  Terbermen en Oppum. De meerderheid van de Herkse schoolkinderen kwam uit deze wijken. 

De eerste onderwijzer van Schakkebroek (Hyacinthe Witters) begon alle denkbare kerkelijke instanties aan te schrijven met de vraag om in Schakkebroek een kerk te bouwen. Op 5 maart 1906 kreeg hij het heuglijke nieuws dat de bisschop zijn toestemming gaf om een kerk en pastorie te bouwen, op voorwaarde dat "de Schakkebroekenaren moeten bijbrengen al het geen zij kunnen om eene goede pastorij en eene geschikte kerk te bezorgen aan de toekomende Herder."

Hyacinthe Witters en Eugenia Goossens traden in 1909 als eersten in het huwelijk in de nieuwe nieuwe kerk van Schakkebroek.

Auteur: Paul Bonneux, in samenwerking met de Geschiedkundige Kring Groot-Herk.

Eerste uitgave: 2009, 273 p.

Prijs: 15 EUR (+ verzendkosten voor leveringen buiten Herk-de-Stad)

Dit boek kan besteld worden na een mailtje via de "Contacteer Ons" pagina.