Geschiedkundige Kring Groot-Herk

Schenkingen in 2018

Ook dit jaar konden we weer rekenen op de steun van verschillende Groot-Herkenaren en van mensen ver buiten Herk-de-Stad om onze collecties verder te verrijken.

 

Onze dank gaat uit naar:

 

- de familie Seré-Swinnen voor hun schenking van lokale verkiezingspropaganda uit de vorige eeuw, haammakersgerief en militaire attributen.

- de familie van Valentin Menten - Plesters voor hun schenking van oude doodsprentjes, doodsbrieven, oude foto's en prentkaarten.

- de familie Vernijns - Colemont voor hun schenking van videobanden (Volksspelen Berbroek 1981-1982-1983, Herk 600 jaar jong, Inhuldiging 't Gericht). Deze tapes worden gedigitaliseerd en een digitale kopie wordt aan de schenkers bezorgd.

- de heer Steff Gilissen (Oud-Heverlee) voor de schenking van de Amandina-verzameling van zijn overleden tante Bertha Gilissen. Bertha verzamelde als familielid van Amandina niet enkel familiefoto's en brieven, maar documenteerde ook alles wat met het leven, de zalig- en heiligverklaringen van "onze" heilige te maken had.

- de heer Daany Vanschoonbeek voor de schenking van negatieven van de persfoto's die hij doorheen de jaren maakte over alle mogelijke gebeurtenissen in en rond Herk.

- mevrouw Annie Van Gelooven (Hasselt) voor de schenking van de Amandina-verzameling van Anna Ilsbrouckx. Anna was de kleindochter van Anna Jeuris, de zus van de heilige Amandina.

- mevrouw Vanhorenbeek - Colebunders voor de schenking van een kanonbal gevonden in Schulen.

- de heer Jan Casters (Opglabbeek) voor de schenking van glasnegatieven, negatieven en foto's  toebehorende aan Jozef Daerden, kapelaan in Herk-centrum van 1933 tot 1946.