100 jaar Wapenstilstand WO I

Wil je een interessante avond beleven?

Boekvoorstelling en Lezing
(gevolgd door een receptie)

vrijdag 9 november 2018 om 20 u in de Markthallen,

Markt 2 te Herk-de-Stad 

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de wapenstilstand van 1918, publiceert de Geschiedkundige Kring Groot-Herk een tweede deel over Groot-Herk tijdens de eerste wereldoorlog. Sinds het verschijnen van ons eerste boek over WO I in Groot-Herk elf jaren geleden, hebben we vele feiten en verhalen gevonden over mensen uit onze dorpen in de grote oorlog. Genoeg om een volwaardig tweede deel van dit boek uit te brengen.

Ter gelegenheid van deze boekvoorstelling geeft Dr. Luc Vandeweyer, de Belgische specialist als het over WO I gaat, voor ons een lezing over:

HET EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG EN DE GEVOLGEN VOOR DE BELGEN

Dr. Vandeweyer bespreekt de afloop van de Duitse bezetting, de gevolgen hiervan voor de burgerbevolking en het herstel van het Belgische regime.

Gevolgd door de boekpresentatie van:


DE EERSTE WERELDOORLOG IN GROOT-HERK, deel 2

en een RECEPTIE u aangeboden door het gemeentebestuur van Herk-de-Stad.  

Geïnteresseerd? Kom dan op vrijdag 9 november 2018 om 19.45 u. naar de Markthallen, Markt 2 te Herk-de-Stad. Inkom 5 EUR.

 

Het tweede deel over WO I in Groot-Herk.
Foto: KIK-IRPA

Fotopresentatie:
De Duitse Negatieven 1917-1918

 

Zondag 11 november om 15u00

de Markthallen, Markt 2 te Herk-de-Stad.      GRATIS TOEGANG

Tijdens de twee laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog reisde een team van ongeveer dertig kunsthistorici, fotografen en architecten doorheen het hele land om de belangrijkste monumenten op Belgische bodem te fotograferen.
Nu, 100 jaar later, bekijken we de foto's die toen in onze streek genomen werden, voorzien van de nodige toelichtingen door Dr. Robrecht Janssen.

 

Dr. Janssen werkt voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 

Dit is een unieke en verrassende manier om het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken.